Động cơ nổ Xăng - dầu Diesel

Động cơ nổ GX390
Mã sp: GX 390
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
7,500,000 VND9,000,000 VND
Động cơ nổ GX200C
Mã sp: GX 200C
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại:
3,500,000 VND4,500,000 VND
Động cơ nổ GX200
Mã sp: GX 200
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
2,400,000 VND3,100,000 VND
Động cơ nổ GX 160C
Mã sp: GX 160C
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
3,300,000 VND4,100,000 VND
Động cơ nổ GX 160
Mã sp: GX 160
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
2,350,000 VND2,800,000 VND
Động cơ nổ GX 150
Mã sp: GX 150
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
1,950,000 VND2,400,000 VND
Động cơ nổ GX 100
Mã sp: GX 100
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
1,200,000 VND1,490,000 VND
Động cơ nổ dầu DIESEL BmB  DGX 200
Mã sp: BAMBOO BmB DGX 200
Bảo hành: 03 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
3,900,000 VND4,300,000 VND
Động cơ nổ Xăng Gió BmB GX 200AC
Mã sp: BAMBOO BmB GX 200ACv (Tự động)
Bảo hành: 03 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
2,550,000 VND2,900,000 VND
Động cơ nổ Xăng BmB GX 200
Mã sp: BAMBOO BmB GX 200
Bảo hành: 03 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại:
2,150,000 VND2,500,000 VND
Động cơ nổ Xăng BmB GX 160
Mã sp: BAMBOO BmB GX 160
Bảo hành: 03 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
1,950,000 VND2,350,000 VND