Máy bơm khung

Máy bơm khung 80mm XB 30WT
Mã sp: Honda XB 30WT
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ: Thái Lan
Khuyến mại:
4,200,000 VND5,500,000 VND
Máy bơm khung 50mm XB 20WT
Mã sp: Honda XB 20WT
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ: Thái Lan
Khuyến mại:
3,700,000 VND5,300,000 VND
Máy bơm khung 50mm BGX 150
Mã sp: Honda BGX 150
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ: Thái Lan
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
2,250,000 VND2,850,000 VND
Máy bơm xách tay BGX 100
Mã sp: Honda BGX 100
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
1,800,000 VND2,350,000 VND
Máy bơm khung CAO ÁP BmB DXB 30WT
Mã sp: BAMBOO BmB DXB 30WT (CAO ÁP)
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại:
6,200,000 VND7,200,000 VND
Máy bơm khung 80mm BmB DXB 30XT
Mã sp: BAMBOO BmB DXB 30XT
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
5,900,000 VND6,800,000 VND
Máy bơm khung 50mm BmB DXB 20XT
Mã sp: BAMBOO BmB DXB 20XT
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
5,500,000 VND6,500,000 VND
Máy bơm khung CAO ÁP BmB XB 30WT
Mã sp: BAMBOO BmB XB 30WT
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
4,400,000 VND4,900,000 VND
Máy bơm khung 80mm BmB XB 30WT AC
Mã sp: BAMBOO BmB XB 30WT AC
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
3,800,000 VND4,200,000 VND
Máy bơm khung 50mm BmB XB 20WT AC
Mã sp: BAMBOO BmB XB 20WT AC
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
3,500,000 VND4,000,000 VND
Máy bơm khung 50mm BmB XB 30WT
Mã sp: BAMBOO BmB XB 30WT
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
3,500,000 VND3,800,000 VND
Máy bơm khung 50mm BmB XB 20WT
Mã sp: BAMBOO BmB XB 20WT
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 3% khi đặt hàng online
3,200,000 VND3,550,000 VND