Máy phát điện Bamboo

Máy phát điện xách tay BmB EU25i
Mã sp: BmB EU25i
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại: Giảm 5% khi đặt hàng online
16,500,000 VND18,000,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 12000E
Mã sp: BmB 12000E
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại: Giảm 5% khi đặt hàng online
29,000,000 VND35,000,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 3600C
Mã sp: BmB 3600C
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại: Giảm 5% khi đặt hàng online
9,500,000 VND13,000,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 3800C
Mã sp: BmB 3800C
Bảo hành:
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 5% khi đặt hàng online
10,500,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 3800E
Mã sp: BmB 3800E
Bảo hành:
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 5% khi đặt hàng online
11,500,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 4800C
Mã sp: BmB 4800C
Bảo hành:
Xuất xứ:
Khuyến mại: Giảm 5% khi đặt hàng online
10,500,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 4800E
Mã sp: BmB 4800E
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại: Giảm 5% khi đặt hàng online
12,000,000 VND16,000,000 VND
MÁY PHÁT ĐIỆN BAMBOO BMB 7800C
Mã sp: bmb7800C
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
28,500,000 VND
Máy phát điện cách âm BmB 7800
Mã sp: BmB7800
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
22,000,000 VND
Máy phát điện cách âm BmB 8800
Mã sp: BmB8800
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
24,500,000 VND
Máy phát điện cách âm BmB 8800A
Mã sp: BmB 8800A
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
29,000,000 VND
Máy phát điện cách âm BmB 9800
Mã sp: BmB 9800
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
27,500,000 VND
Máy phát điện cách âm BmB 9800A
Mã sp: BmB 9800A
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
31,000,000 VND
Máy phát điện cách âm BmB12000A
Mã sp: BmB12000A
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
95,000,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 18800 A
Mã sp: BmB 18800 A
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
155,000,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 28800 A
Mã sp: BmB 28800 A
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
175,000,000 VND
Máy phát điện Bamboo BmB 38800 A
Mã sp: BmB 38800 A
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: Đài loan
Khuyến mại:
195,000,000 VND